Agenda 2020


 
 

Juli 2020

01.07.   19 - 20.15    Himmel - erde -öffnen - schliessen    ABGESAGT

04.07.    9.45-11.45   taI jI QI GONG intensiv

08.07.   19 - 20.15    Himmel - erde -öffnen - schliessen     ABGESAGT

11.07.    9.45-11.45   taI jI QI GONG intensiv

15.07.   19 - 20.15    Himmel - erde -öffnen - schliessen     ABGESAGT

18.07.    9.45-11.45   taI jI QI GONG intensiv

22.07.   19 - 20.15    Himmel - erde -öffnen - schliessen      ABGESAGT


August 2020

12.08.    19 - 20.30     stabübung qigong / kurs 3x                        99.-

19.08.    19 - 20.30     stabübung qi gong

26.08.    19 - 20.30     stabübung qi gong

29.08.    9.30 - 11.30   Einführung alltagsübungen                       70.-


September2020

09.09.    19 - 20.30     stabübung training / kurs 4x                        132.-

10.09.    19 - 20.15    Alltagsübungen / kurs 8x                               240.-

16.09.    19 - 20.30    stabübung training

17.09.    19 - 20.15    Alltagsübungen

23.09.    19 - 20.30     stabübung training

24.09.    19 - 20.15    Alltagsübungen

30.09.    19 - 20.30     stabübung training

 

Oktober 2020

01.10.   19 - 20.15    Alltagsübungen

03.10.    9.30 - 11     TAiJi QiGong / Kurs 8x                       264.-

08.10.   19 - 20.15   Alltagsübungen

10.10.    9.30 - 11     TAiJi QiGong

22.10    19 - 20.15    Alltagsübungen

24.10.    9.30 - 11     TAiJi QiGong

29.10    19 - 20.15    Alltagsübungen

30.10.    9 - 10.15      Kopfmassage / kurs 4x                    120.-

31.10.    9.30 - 11     TAiJi QiGong

 

November 2020

05.05.   19 - 20.15     Alltagsübungen

06.11.    9 - 10.15      Kopfmassage

07.11.    9.30 - 11     TAiJi QiGong

13.11.    9 - 10.15      Kopfmassage

14.11.    9.30 - 11     TAiJi QiGong

20.11.    9 - 10.15      Kopfmassage

21.11.    9.30 - 11     TAiJi QiGong

28.11.    9.30 - 11     TAiJi QiGong